Skip to main content

Izdavanje obveznica

Otkrijte različite mogućnosti za finansiranje.

Korporativne obveznice su alternativni izvori prikupljanja sredstava. Zbog pogodnih uslova tržišta, sve veći broj kompanija opredeljuje se za ovu opciju.

Isplativost

Privlačni uslovi za finansiranje na finansijskim tržištima.

Disperzija

Disperzija finansijskih izvora i smanjenje zavisnosti od banaka.

Fleksibilnost

Fleksibilnost u izboru roka duga i imovinskog zaloga.

Zašto se odlučiti za izdavanje korporativnih obveznica?

Zbog nekonkurentnih kamatnih stopa pozajmice u lokalnim bankama i niskih traženih prihoda na tržištima kapitala za dužničke hartije od vrednosti, neprestano raste mogućnost za pronalaženje izvora finansija preko tržišta kapitala. Prednost izdavanja dužničkih hartija od vrednosti u poređenju sa tradicionalnim bankarskim zajmovima su sledeće:

  • Raznolikost izvora finansiranja i smanjenje zavisnosti od određenih banaka.
    Fleksibilnost u izboru roka duga i veća prilagodljivost.
  • Manje obaveze i klauzule o teretu u pogledu postizanja određenih poslovnih pokazatelja.
  • U slučaju adekvatne finansijske stabilnosti izdavača, obveznice ne moraju biti osigurane, što za izdavača može značiti da postojeće garancije mogu biti izdate za druge poslovne potrebe.
  • Ulazak na tržište kapitala, otvaranje dodatnog kanala izvora finansija i uspostavljanje prakse prikupljanja izvora.
  • Likvidnost dužničkih finansijskih instrumenata na sekundarnom tržištu.
  • Konkurentnost kamatnih stopa dužničkih hartija od vrednosti u poređenju sa bankarskim kamatnim stopama.
  • Priprema čitave dokumentacije za dobijanje izvora finansija od brokerske kompanije.