Skip to main content

Korporativni poslovi

Posvećeni potrazi za novim pobedničkim strategijama.

Sa našim znanjem i iskustvom do obostranih pobeda.

Godine iskustva

Savetovali smo klijente u najvećim i
najistaknutijim akvizicijama.

Znanje i stručnost

Odlično poznavanje regiona i međunarodno iskustvo pomažu nam u pripremanju sveobuhvatnih rešenja.

Globalni domet

Naše lokalno iskustvo pomaže nam u
postizanju vaše globalne vizije.

Posvećeni pronalaženju pobedničkih strategija

ILIRIKA je jedna od vodećih finansijskih institucija u domenu korporativnih preuzimanja u Srbiji, Sloveniji i regionu. Nakon brojnih uspešno ostvarenih transakcija i poslovnih poduhvata, uspeli smo da steknemo profesionalna znanja i međunarodno iskustvo, što nam omogućava da pružimo potpuno individualna i namenski osmišljena rešenja za svakog klijenta. Uz naše odlično poznavanje regiona, u mogućnosti smo da savetujemo klijente o kupovini i prodaji kompanija, mogućnostima finansiranja na tržištima kapitala i pružimo im sveobuhvatna finansijska rešenja.

Ponuda za preuzimanje

Ponuda za preuzimanje akcija je javni poziv svim akcionarima za kupovinu njihovih akcija po jedinstvenoj ceni utvrđenoj u skladu za Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. Utvrđeni rok trajanja ponude ne može biti kraći od 21 dan ni duži od 45 dana. Ponudu za preuzimanje odobrava Komisija za hartije od vrednosti. Ponuda može biti dobrovoljna i obavezujuća. Obavezujuća ponuda za preuzimanje se odnosi na svako fizičko ili pravno lice koje je posredno ili neposredno, steklo 25% i veće učešće u osnovnom kapitalu akcionarskog društva.

Izdavanje akcija

Svako povećanje osnovnog kapitala u akcionarskom društvu (dokapitalizacija) realizuje se izdavanjem nove emisije akcija. Povećanje kapitala se vrši na osnovu odluke skupštine akcionara. Akcije se po pravilu izdaju javnom ponudom u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o privrednim društvima, osim u slučaju kada se nove akcije izdaju raspodelom neraspoređene dobiti društva, u kom slučaju se izdaju postojećim akcionarima.

Izdavanje obveznica

Obveznice su dužničke hartije od vrednosti, koje se izdaju radi finasiranja poslovnih aktivnosti i projekata. Mogu biti kratkoročne kad dospevaju u roku od godinu dana i dugoročne. Odlukom o emisiji obveznica su predviđeni rokovi isplate kamate (dospeće kupona) i dospeće nominalne vrednosti – glavnice investitorima. Sa stanovišta izdavalaca, mogu biti državne, municipalne, korporativne, obveznice banaka i osiguravajućih kuća. Investitori dobijaju ugovoreni prinos a izdavaocima omogućavaju lakše i jeftinije zaduživanje. Nakon izdavanja obveznice se mogu izneti na tržište (berzu) i tako omogućiti investitorima likvidnost da i pre roka dospeća dođu do svog novca.

VIŠE O TOME

Uživamo poverenje najvećih svetskih kompanija

Gazprom logo
Heineken logo
Hisense logo
Credit agricole logo
Deutche bahn logo
Lukoil logo
Netlog logo
Podravka logo
Triglav logo
Vinci logo
OTP Banka logo
Adriatic Banka logo

Dostizanje vaše globalne vizije uz pomoć našeg lokalnog iskustva

Razmišljate li o prodaji ili kupovini kompanije?

Uspeh kupovine ili prodaje zavisi od odabira pravog konsultanta. Jedino kombinacija odgovarajuće kupovne/prodajne strategije uz temeljno poznavanje suštine posla, vodi uspehu.

Za pitanja i informacije za lokalno tržište:

SLAVOLJUB POPOVIĆ

generalni direktor ILIRIKA Investments a.d., Beograd

T: 011 330 1000

E: info@ilirika.rs

Za pitanja i informacije za poslovanje u Sloveniji:

IGOR ŠTEMBERGER

osnivač i predsednik uprave ILIRIKA d.d., Ljubljana

T: 01 300 22 70

E: igor.stemberger@ilirika.si